Generalni zastupnik kompanija:

Privredna komora Srbije ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija ispunila uslove za izdavanje ovog sertifikata.

 

Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface.